Suenee Universe: Itsenäisyysvakuutus

183632x 07. 09. 2017 1-lukija
Kolmas kansainvälinen konferenssi Sueneé Universe

Olemme ihmisten eturyhmä, jota ei ole minkään yrityksen tai monikansallisen yrityksen omistuksessa eikä rahoituksessa. Olemme riippumattomia päätöksenteosta.

Esitetyt artikkelit eivät välttämättä aina ole toimittajien mielipiteitä. Artikkelit:

  1. - julkaistaan ​​vilpittömässä mielessä. Emme ole heidän kirjoittajiaan, emmekä ole vastuussa niiden muodollisesta tai materiaalisesta tarkkuudesta. Meillä on sopimus artikkeleiden kirjoittajien kanssa, että voimme ottaa haltuun tai käyttää oikeuksia jakaa artikkelista käyttöoikeudesta.
  2. kirjoittajan artikkelit - vastaukset kirjoittaja
  3. käännökset - kääntäjä vastaa käännöksestä ja alkuperäisen tekijän sisältö on
  4. kääntäjä ja kirjailija ovat vastuussa tekijän käännöksistä.

Annetut tiedot annetaan lukijoille sellaisenaan. Jokaisella lukijalla on vapaa tahto päättää, hyväksyvätkö nämä tiedot vai ei.

Koska valvonta ei ole aina arvovaltainen ja laajalti arvostettu tietolähde, jotkut (jos ei suoraa todistusta uskottava henkilöille tai poistaa asiakirjoja valtion arkistot) lukijoille arvioimaan tiedon laatua tarjottavien aiheesta ja ilmaisseet kantansa. Lukijoille annetaan tilaisuus laatia artikkelista keskustelupapereita.

Toimittajat pidättävät itsellään oikeuden julkaista tarpeellisina pidettävät artikkelit. Vaihtoehtoisesti artikkeli voi vain lainaus tai uudelleen.

Tekijän artikkeli on aina tekijän subjektiivinen mielipide, jonka ei tarvitse ilmaista enemmistön mielipidettä. Kirjoittaja on tietoinen siitä, että hänen panoksensa voi olla sisällöllinen keskustelu.

Toimituslautakunta ilmaisee avoimen aikomuksen antaa tietoja resursseista, jotka ovat suoraan yhteydessä verkkosivujen sisällön kattamiin aiheisiin.

Tarkoituksena on saavuttaa toimitukselle silminnäkijöille tapahtumiin - onko potentiaalinen ilmiantajien tai eläkkeellä työntekijöitä aktiivipalveluksessa ihmisiä, jotka ovat valmiita todistamaan tallentaa sekä säilyttämään anonymiteetti ja identiteetti paljastuu.

Toimitusjohtajat avaavat uusia ideoita ja tietoa ja mielipiteen kehitystä.

Lukija on tietoinen siitä, että esitetyt tiedot eivät ehkä aina ole 100% totta, mutta se voi sisältää tietyn prosenttiosuuden tietoisesti tai tiedostamatta puolueetonta tietoa, joka on peräisin kotimaisista lähteistä. Ja koska olemme enimmäkseen riippuvaisia ​​kolmansien osapuolten tiedoista, toimimme aina meidän puolestamme parhaan tietomme ja omatunnon puolesta. Jälleen on lukijan tehtävä arvioida tietojen merkitystä.

Olemme tietoisia edellä esitetystä, ja ilmoitamme aikovamme toimia mahdollisimman avoimesti ja avoimesti.

Avaamme kiistanalaisten aiheiden julkaisemisen. Pidämme aistit mielessä mielekästä sisältöä. Avoin sydän ilman ennakkoluuloja ja ilman pelkoa.

Samanlaisia ​​artikkeleita

kirjoita kommentti