Suenee Universe: Itsenäisyysvakuutus

07. 09. 2017

Olemme henkilöiden eturyhmä, jota ei omista tai rahoita mikään yritys tai monikansallinen yritys. Olemme riippumattomia päätöksenteossa.

Esitetyt artikkelit eivät välttämättä aina ole toimittajien mielipiteitä. Artikkelit:

  1. - julkaistaan ​​hyvässä uskossa. Emme ole heidän kirjoittajiaan emmekä ole vastuussa heidän muodollisesta tai tosiasiallisesta oikeellisuudestaan. Meillä on artikkeleiden kirjoittajien kanssa sopimus siitä, että voimme ottaa heidät haltuunsa tai käyttää lisenssistä johtuvia artikkeleiden jakamisoikeuksia.
  2. kirjoittajan artikkelit - vastaukset kirjoittaja
  3. käännökset - kääntäjä vastaa käännöksestä ja alkuperäisen tekijän sisältö on
  4. kääntäjä ja kirjailija ovat vastuussa tekijän käännöksistä.

Annetut tiedot annetaan lukijoille sellaisenaan. Jokaisella lukijalla on vapaa tahto päättää, hyväksyvätkö nämä tiedot vai ei.

Koska joidenkin tietojen auktoriteettisesti tai yleisesti hyväksyttyä lähdettä ei ole aina mahdollista valvoa (ellei kyseessä ole luotettujen henkilöiden suora todistus tai julkisten viranomaisten arkistoista poistetut asiakirjat), lukijan tehtävä on arvioida tarjottujen tietojen laatu ja ilmaista mielipiteensä aiheesta. Tätä varten lukijoilla on mahdollisuus sijoittaa keskusteluviestejä artikkelin alle.

Toimittajat pidättävät itsellään oikeuden julkaista tarpeellisina pidettävät artikkelit. Vaihtoehtoisesti artikkeli voi vain lainaus tai uudelleen.

Tekijän artikkeli on aina tekijän subjektiivinen mielipide, jonka ei tarvitse ilmaista enemmistön mielipidettä. Kirjoittaja on tietoinen siitä, että hänen panoksensa voi olla sisällöllinen keskustelu.

Toimittajat ilmaisevat avoimen aikomuksensa tarjota ensisijaista tietoa lähteistä, jotka ovat suorassa yhteydessä verkkosivuston sisällön aiheisiin.

Toimituksen tarkoituksena on puhua tapahtumien välittömille todistajille - potentiaalisille informaattoreille, olivatpa ne sitten eläkkeellä olevia työntekijöitä tai palveluksessa olevia ihmisiä, jotka ovat halukkaita todistamaan pöytäkirjassa säilyttäen samalla nimettömyyden ja paljastetun henkilöllisyyden.

Toimitusjohtajat avaavat uusia ideoita ja tietoa ja mielipiteen kehitystä.

Anna lukijan olla tietoinen siitä, että annetut tiedot eivät välttämättä ole aina 100-prosenttisesti totta, mutta että ne saattavat sisältää tietyn prosentin tietoisesti tai tietämättään vääristyneitä tietoja, jotka ovat peräisin alkuperäisistä lähteistä. Ja koska luotamme enimmäkseen kolmansien osapuolten tietoihin, toimimme aina parhaan tietomme ja uskomme mukaan. Jälleen lukijan tehtävä on arvioida tiedon merkityksellisyys.

Ilmoitamme suurelle yleisölle edellä mainitusta ja ilmoitamme, että aikomuksemme on toimia mahdollisimman avoimesti ja avoimesti.

Avaamme kiistanalaisten aiheiden julkaisemisen. Pidämme aistit mielessä mielekästä sisältöä. Avoin sydän ilman ennakkoluuloja ja ilman pelkoa.

Samanlaisia ​​artikkeleita